Advokát v Trenčíne - JUDr. Igor Nitriansky

Advokátska kancelária - právne služby, poradenstvo


Hľadáte právne služby, ktoré budú na kvalitnej úrovni? Chcete vyriešiť Vaše starosti efektívne pod záštitou profesionálov? Naša advokátska kancelária JUDr. Igora Nitrianskeho Vám pomôže v každej chvíli!

Ak potrebujete právne služby alebo poradiť, sme tu pre Vás. Riešime pracovnoprávne, obchodnoprávne, trestnoprávne a finančnoprávne spory. Zastupujeme našich klientov na súdnych, ako aj v mimosúdnych konaniach.

Vždy sa snažíme poskytnúť také riešenie, ktoré je v danú chvíľu pre našich klientov najoptimálnejšie.

Poskytujeme taktiež kvalitné právne poradenstvo, vďaka ktorému sa môžeme s klientom individuálne porozprávať a zistiť všetky aspekty problému a následne ho vyriešiť.Igor Nitriansky, autor týchto publikácii sa kriminalistike a v rámci nej kriminalistickému skúmaniu ručného písma – identifikácii podozrivých pisateľov - venuje už od prvej poloviny 60-tych rokov uplynulého storočia.
Od roku 1997 pôsobí ako súdny znalec v odbore písmoznalectvo, odvetvie ručné písmo (identifikácia pisateľa). Do súčasnej doby vypracoval desiatky znaleckých posudkov ku spokojnosti policajných orgánov, súdov, daňových úradov a iných zadávateľov.

Autor sa problematikou písma, grafológiou, a najmä otázkami kriminalistického skúmania rukopisov a podpisov venuje už niekoľko rokov nielen u nás, ale i v zahraničí.

Čitateľov však okrem odborného kriminalistického hľadiska zaujme aj historický prehľad, dešifrácia ručného písma, problematika forenznej biomechaniky, ale najmä problematika skúmania podpisov.
Publikácia „Kriminalistické skúmanie ručného písma“ a „Kriminalistická identifikácia falšovateľov podpisov“ sú určené všetkým policajtom, prokurátorom, štátnym zástupcom, sudcom, advokátom, zamestnancom v štátnej správe, expertom zaoberajúcim sa skúmaním dokumentov  a všetkým tým, ktorí majú záujem o skúmanie ručného písma.

Kniha „Kriminalistické skúmanie ručného písma“ bola vydaná v roku 2004 a následne v roku 2006 autor vydal 2. prepracované a doplnené vydanie monografie „Kriminalistické skúmanie ručného písma“, kde sa autor pokúsil poukázať na súčasné problémy a na možný vývoj pri identifikácii pisateľov rukopisných textov a podpisov.

Táto publikácia mala výrazný pozitívny ohlas. Dielo vyzdvihol aj súčasný špičkový český expert ručného písma a dlhoročný znalec z oblasti písmoznalectva PhDr. Jiří Valeška.
V súčasnosti sa pripravuje publikácia „Kriminalistická identifikácia falšovateľov podpisov“.
Informácie a objednávky na vypracovanie znaleckého posudku z odboru písmoznalectvo, odvetvie ručné písmo poskytujeme na tel. čísle 032/652 82 33 alebo
0905 394 872.


  Advokátska kancelária Trenčín - advokátske služby             Advokátska kancelária Trenčín - skúmanie ručného písma, advokát

Advokátska kancelária

  • pracovné právo

  • obchodné právo

  • trestné právo

  • občianske právo

  • zakladanie obchodných spoločností

Zakladanie obchodných spoločností

Ak Vás naša ponuka zaujala, neváhajte nás kontaktovať. Napíšte nám e-mail, zanechajte správu cez kontaktný formulár, zavolajte alebo nás navštívte.

Tešíme sa na spoluprácu.


Občianske a pracovné právo Trenčiansky kraj

Spoločnosť: JUDr. Igor Nitriansky - advokátska kancelária

Adresa:
J. Braneckého 14, 911 01 Trenčín

E-mail: igornitriansky@zoznam.sk

Web: www.advokatnitriansky-trencin.sk

Mobil: 0905 394 872

Staňte sa našimi fanúšikmi na Facebooku!

IČO:
31201211

DPH: SK1032554809

Advokát a znalec je platiteľom DPH.

Trápi Vás dlhoročný spor? Zavolajte!

Písmoznalec

advokát Trenčín - skúmanie rukopisov, kriminalistické skúmanie ručného písma
Advokát JUDr. Igor Nitriansky je zapísaný v zozname advokátov
SAK pod č. 443/90, č. AP 0330.

Advokátska kancelária vykonáva:

  • autorizácie

  • prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – kúpne a darovacie zmluvy

  • povolenie vkladov vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

  • vymáhanie pohľadávok

Advokát JUDr. Igor Nitriansky taktiež spolupracuje
s audítorskou kanceláriou a znalkyňou z odboru ekonómia
a manažment, s Ing. Alenou Cipovovou.

Naša kvalita a odbornosť je garantovaná dlhoročnými skúsenosťami, ktoré sú zárukou spokojnosti. Taktiež sa venujeme súdnemu znalectvu a vymáhaniu pohľadávok, koncipovaniu obchodných a občiansko-právnych zmlúv.

Neváhajte nás kontaktovať!

advokáti Trenčín - vymáhanie pohľadávok, obchodné zmluvy

Advokátska kancelária Trenčín - sídlo: